Naslovnica

O nama

Veterinarska stanica Ozalj osnovana je 1953.godine u Ozlju. U sklopu Veterinarske stanice Ozalj djelovale su tri veterinarske ambulante; Ozalj, Ribnik i Vivodina.U to vrijeme na području općine Ozalj bilo je oko 10.000 goveda, oko 1000 konja, 3000 svinja.

Dolaskom prvog veterinara dr. Milana Radmanovića u Ozalj počelo se raditi na suzbijanju jalovosti u goveda i suzbijanju drugih bolesti domaćih životinja . Već 1959. godine počelo se uvoditi umjetno osjemenjivanje krava i junica koje je od 1963.g postalo obvezatno za sve krave i junice U to vrijeme u Veterinarskoj stanici Ozalj radila su tri veterinara i dva veterinarska bolničara.

Od 1995.g. Veterinarska stanica Ozalj posluje kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću.

Veterinarska stanica se nalazi nedaleko centra Ozlja, a područna ambulanta u mjestu Ribnik udaljenom 20 km.

U sklopu Veterinarske stanice Ozalj nalaze se ambulanta za male životinje i veterinarska ljekarna.Trenutno u Veterinarskoj stanici rade četiri veterinara, tri veterinarska tehničara i jedna knjigovotkinja.

Glavne djelatnosti koje obavljaju djelatnici VS su umjetno osjemenjivanje domaćih životinja, preventivna cijepljenja, dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija, dijagnostičke pretrage, mjere za otkrivanje, suzbijanje, sprečavanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti, izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja, obavljanje veterinarskih pregleda i kontrola te provodi i kontrolira označavanje životinja. Na području na kojem stanica ima ovlasti dobivene koncesijom postoje dvije manje klaonice u kojima se vrše kontrole, kao i nekoliko odobrenih objekata za preradu mesa i pakiranje meda u kojima se povremeno vrše nadzori.

Vet. stanica u svom sastavu ima i uzgajalište divljih zečeva.

Dr. sc. Josip Bacan dr. vet. med. – Direktor

Miroslav Šimunović dr. vet. med.

Borna Hajčić dr. vet. med.

Milka Kalanj vet. tehničar

Igor Kovačević vet. tehničar

Mirjana Mrljak, računovodstvo